Ilse Schoormans

Thuisleefgids.nl

Ilse_Schoormans_eHealth2016

10:10 30min Expo

Data optimaliseert de dienstverlening

Hoe optimaliseer je je dienstverlening met behulp van data? Ilse vertelt over haar data-experimenten voor verschillende zorginstellingen samen met hun partner SAMR (ook betrokken bij Zorgkaart NL). Op basis van honderden (product)reviews aangevuld met leefstijl kennis geeft zij taylormade advies aan de zorgorganisaties en hun cliënten. Ilse vertelt over haar werk, de behaalde resultaten voor een ouderenorganisatie en onderbouwt haar doel: de markt van innovatieve producten, hulpmiddelen en diensten transparant en vraaggestuurd maken.

Over Ilse Schoormans

Ilse is in januari 2013 afgestudeerd als eerste Toegepast Gerontoloog van Nederland. Tijdens haar opleiding heeft zij het accent gelegd op zorgtechnologie en innovatie. Aanvullend op haar werkervaring als HBO-verpleegkundige heeft zij vervolgens in verschillende adviserende functies gewerkt aan de implementatie van technologie en innovatie in de zorgsector. Altijd op een vraaggerichte wijze waar dit voorheen vooral aanbod gestuurd was in deze sector. Haar persoonlijke drijfveer: uitgaan van behoeften van mensen en niet van het aanbod van producten.

Delen