Jorrit Ebben

Discussieleider

jebben

12:30 30min Grote zaal

Randvoorwaarden voor innovatie in de praktijk van de zorg

Jorrit Ebben onderzoekt in een verdiepend gesprek met collega zorgprofessionals de kritische succesfactoren en randvoorwaarden voor eHealth zorginnovaties. Tom Brandsma is founder van het Zorg Innovatie Atelier (ZIA), een publiek-privaat samenwerkingsverband dat de komende jaren gaat werken aan duurzame zorgoplossingen in de ouderenzorg. Hij is nauw betrokken bij de implementatie van zorg ondersteunende technologie en onderzoekt de bijbehorende organisatieveranderingen. Erwin Bomers stelt “het ziekenhuis is aan vervanging toe”. Hij maakt met innovatieve projecten inzichtelijk dat de huidige structuren onvoldoende bestand zijn tegen de technologische ontwikkelingen van vandaag. Dagelijks zoekt hij naar andere wegen om de zorgvraag van burgers te kunnen blijven beantwoorden.

Over Jorrit Ebben

Sinds 2013 is Jorrit Ebben bij Siza verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van technologie in de zorg. Begin 2015 heeft hij het Fieldlab Gehandicaptenzorg opgericht, waar het ontwikkelen mét de gebruiker samen centraal staat. Ontwikkelaars, onderzoekers en gebruikers worden hierbij door het Fieldlab ondersteund. Doelstelling van het Fieldlab is om grootschalig, gevalideerd en doelmatig meer oplossingen ter beschikking te krijgen door en voor mensen met een beperking. Daarnaast is hij ook voorzitter van de Ledenraad van zorgverzekeraar CZ. Vanuit die positie is het zijn doelstelling om de ‘stem van de verzekerde’ een belangrijkere plek te geven.

Delen

Samen met:

Slingeland Ziekenhuis

Drs. Erwin Bomers

Randvoorwaarden voor innovatie in de praktijk van de zorg

Vivantes

Drs. Tom Brandsma

Randvoorwaarden voor innovatie in de praktijk van de zorg