Robert Verburg

MCH Bronovo

Robert Verburg

12:30 30min Expo

Veilige chat, medische alarmering en sensortechnologie in een efficiënt systeem

Het gebruik van slimme sensoren, de wens tot het gebruik van veilige chat en de noodzaak tot ontvangst van kritische- en medische alarmering op één device zijn actuele thema’s in de zorg. Volgens medisch specialist Robert Verburg en ondernemer Paul Vos is het combineren van systeem gescheiden werelden de sleutel tot kwaliteit verbetering in de zorg. Op ons congres vertellen zij over de toegevoegde waarde van de verbinding van e-health, security, facility en communicatie.

Over Robert Verburg

Robert ontwikkelde tijdens zijn geneeskunde studie in Leiden een grote belangstelling voor immunologie. Hij deed op Harvard Medical School onderzoek naar de acceptatie van niertransplantaties, waarna hij zijn wetenschappelijk carrière voortzette in het LUMC en in 2005 promoveerde hij op het onderwerp stamceltransplantatie in reumatoïde artritis. In 2009 rondde hij de interne opleiding tot MDL-arts af, waarna hij in datzelfde jaar begon als MDL-arts in het MC Haaglanden. De laatste jaren is hij actief als bestuurslid van de koepel van medisch specialisten van MCH-Bronovo met als aandachtsgebied investeringen in innovatieve geneeskunde.

Delen

Samen met:

IQ Messenger

Paul Vos

Veilige chat, medische alarmering en sensortechnologie in een efficiënt systeem