Sebastiaan Blok

Cardiologie Centra Nederland

Sebastiaan Blok

10:10 30min Studio

HartWacht

Sebastiaan vertelt het verhaal achter HartWacht, een innovatief telemonitoring programma dat Cardiologie Centra Nederland (CCN) in samenwerking met FocusCura ontwikkelde voor hartpatiënten. Waarom kiest CCN voor telemonitoring en hoe past dit binnen de algemene visie op ontwikkelingen in eHealth? Een case over het uitdenken en implementeren van een eHealth innovatie en hoe deze uitkomst biedt voor hartpatiënten, artsen, ziekenhuizen en verzekeraars.

Over Sebastiaan Blok

Sebastiaan studeerde geneeskunde en management & beleid in de gezondheidszorg. Als consultant bij KPMG Plexus leerde hij complexe vraagstukken in de zorg te analyseren en begrijpen. Inmiddels werkt hij als innovatiemanager voor CCN, een organisatie van zelfstandige behandelcentra voor hart- en vaatziekten die zich onderscheidt door de poliklinische zorg goed af te stemmen op de behoeften van patiënt en verwijzer. Daar zet hij zich in om het innovatieve fundament van CCN verder te verstevigen en uit te bouwen.

Delen