eHealth Convention

Ethische dilemma’s bij digitale dokters

16:35 30 minutes IJzaal
Lucas Cornips Centrum voor Ethiek en Gezondheid

De ontwikkeling van digitale technologie, waaronder e-health, roept allerlei ethische vraagstukken op. In deze sessie gaat Lucas Cornips in op een bijzondere vorm van e-health: medische expertsystemen. Deze toepassingen van kunstmatige intelligentie kunnen artsen en andere zorgverleners assisteren bij het opstellen van een diagnose, medicatieplan of behandelvoorstel. Maar de komst van deze ‘digitale dokters’ roept ook allerlei ethische vraagstukken op.

De lezing wordt verzorgd door Lucas Cornips, MPhil, Wetenschappelijk stafmedewerker CEG en penvoerder van het signalement Digitale dokters – Een ethische verkenning van medische expertsystemen.

Lucas Cornips

Lucas Cornips

Centrum voor Ethiek en Gezondheid

Lucas Cornips werkt als stafmedewerker bij het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG). Ook is hij wetenschappelijk secretaris bij de Gezondheidsraad, waar hij onder meer werkte aan een advies over een heroriëntatie van het universitair gezondheidsonderzoek. Tevens is hij secretaris van de jonge Gezondheidsraad (jongGR). Voor het CEG was hij penvoerder van het Signalement Digitale dokters – Een ethische verkenning van medische expertsystemen. Lucas is afgestudeerd als Researchmaster Cultures of Arts, Science and Technology, een opleiding die zich richt op onze kennis- en technologische cultuur, aan de Universiteit Maastricht.

Gelijktijdige sessies