eHealth Convention

Ethische en morele dilemma’s bij e-health en digitale dokters

16:35 30 minutes Kleine zaal
Rachèl van Hellemondt Centrum voor Ethiek en GezondheidLucas Cornips Centrum voor Ethiek en Gezondheid

De ontwikkelingen van digitale technologie, waaronder e-health, hebben geleid tot een scala van nieuwe ethische vraagstukken. Dit geldt ook voor de zorg en gezondheid. In deze sessie gaat Rachèl van Hellemondt in op de actuele ethische kwesties binnen e-health. Zoals de (on)toegankelijkheid van digitale zorg, de dilemma’s in het directe zorgcontact tussen arts en patiënt en data-ethiek. Wat zijn bijvoorbeeld de ethische aspecten van digitale dokters – de medische expertsystemen die zijn gebaseerd op artificial intelligence – die artsen en andere zorgverleners assisteren bij het opstellen van een, diagnose, medicatieplan of behandelvoorstel?

De lezing wordt verzorgd door Lucas Cornips, MPhil, Wetenschappelijk stafmedewerker CEG en penvoerder  van het signalement Digitale dokters – Een ethische verkenning van medische expertsystemem of mr. dr. Rachèl van Hellemondt, coördinator CEG.

 

Rachèl van Hellemondt

Rachèl van Hellemondt

Centrum voor Ethiek en Gezondheid

Mr Dr Rachèl van Hellemondt werkt als coördinator bij het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG). Het CEG is een samenwerkingsverband van de Gezondheidsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Daarnaast is zij wetenschappelijk secretaris bij de Gezondheidsraad en lid van de vaste commissie ethiek en recht en de commissie bevolkingsonderzoek. Rachel is ooit gestart als verpleegkundige in de jeugdpsychiatrie en jeugdhulpverlening. Zij studeerde rechtsgeleerdheid in Leiden waar ze in 2014 promoveerde op het juridisch kader rond genetische screening.

Lucas Cornips

Lucas Cornips

Centrum voor Ethiek en Gezondheid

Lucas Cornips werkt als stafmedewerker bij het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG). Lucas is penvoerder van Signalement Digitale dokters – Een ethische verkenning van medische expertsystemen. Ook is hijwetenschappelijk secretaris bij de Gezondheidsraad. Bij de gezondheidsraad werkt hij aan een advies over een heroriëntatie van het universitair gezondheidsonderzoek en is secretaris van de jonge Gezondheidsraad.

Lucas is afgestudeerd als Researchmaster Cultures of Arts, Science and Technology, een opleiding die zich richt op onze kennis- en technologische cultuur, aan de Universiteit Maastricht.

Gelijktijdige sessies