eHealth Convention

Tijdige toegang en leren van iedere patiënt: betaalbare geneesmiddelenprijzen

10:05 30 minutes presentation Studio
Ingmar de Gooijer myTomorrows

Het huidige model van geneesmiddelenonderzoek en toelating is tegen zijn grenzen aangelopen. Betaalbare innovatieve geneesmiddelen die tijdig toegankelijk zijn voor patiënten is meer uitzondering dan regel. myTomorrows, een disruptief initiatief in de zorg, biedt informatie over en toegang tot geneesmiddelen in ontwikkeling. Op het online platform kunnen artsen en patiënten informatie vinden over medicijnen in ontwikkeling en contact opnemen met myTomorrows om mogelijke toegang te realiseren. Door afspraken met overheden en verzekeraars te maken over de prijs en dataverzameling vóór registratie ontstaat een verbeterd systeem waar patiënten, artsen, betalers en ontwikkelaars gezamenlijk baat bij hebben.

Ingmar de Gooijer

Ingmar de Gooijer

myTomorrows

Na zijn studie bestuurskunde in Rotterdam heeft Ingmar zich in diverse functies bezig gehouden met de gezondheidszorg. Na een aantal jaren als consultant in Den Haag, Tokyo en Singapore heeft hij de Europese medische technologische industrie vertegenwoordigd in Brussel. Sindsdien is hij met myTomorrows bezig om het huidige model van geneesmiddelenontwikkeling en toelating te verbeteren met als doel nieuwe medicijnen zowel tijdig beschikbaar te stellen alsmede betaalbaar te laten zijn.

 

Gelijktijdige sessies