eHealth Convention

Arianne Kooijmans

Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (E-KJP)

‘Goede, betaalbare en duurzame zorg op moderne en klantvriendelijke wijze aanbieden’ is haar motto. Als psycholoog, docent en manager deed zij ruime praktijkervaring op bij onder andere de Marine, NS en verschillende zorginstellingen. Sinds 2006 is zij actief betrokken geraakt bij e-Health ontwikkelingen. Zij heeft veel ervaring opgedaan bij strategievorming over e-Health en daadwerkelijke implementatie ervan in de praktijk. Ook heeft zij grootschalige projecten aangestuurd op dit gebied. Zij werkt momenteel als programmamanager e-Health bij het Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (E-KJP). Dit netwerk bestaat uit de volgende zeven organisaties: Accare, Karakter, De Bascule, Curium-LUMC, De Jutters/Lucertis, Triversum en Yulius. Verder is zij partner bij e-Mentality, een adviesbureau voor e-Health vraagstukken bij zorginstellingen.