eHealth Convention

Greet Prins

Stichting Philadelphia Zorg

Greet Prins is sinds 2009 voorzitter Raad van Bestuur Stichting Philadelphia Zorg. Philadelphia is een landelijke organisatie die met ca. 6.300 medewerkers ondersteuning biedt aan ruim 7.500 cliënten met een verstandelijke beperking. In 2011 ontving zij de titel ‘Zorgmanager van het jaar’. Greet is lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (leider projectgroep ‘Mens en Machine’) en lid van het bestuur Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Daarnaast bekleedt zij enkele toezichthoudende functies.