eHealth Convention

Hanneke Bonfrer

Omring

Hanneke Bonfrer studeerde vertaalwetenschap aan de UvA. Na een korte carriere in pr en communicatie werkte ze langere tijd als project- en programmamanager in de zorgsector. Sinds 2016 geeft zij als innovatie booster invulling aan het Omring. LAB, de innovatie leer- en werkplaats van Omring. Toegepaste games spelen binnen de innovatiestrategie van Omring een belangrijke rol. Gaming wordt onder meer ingezet voor het verkrijgen van data en als leerinstrument. Met het Game Solutions Lab ontwikkelde Omring een escape room rond persoonsgerichte zorg.