eHealth Convention

Jan van der Beek

CarePoint

Jan van der Beek, studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij heeft commerciële functies bekleedt bij onder andere DAF Trucks en Pon. Sinds 1989 heeft hij een eigen investeringsmaatschappij. Na zijn eerste investeringen in de automobielsector focust hij zich vanaf 1996 op de zorg. Vooral op het gebied van ICT en zorgvastgoed in Nederland, Duitsland en Spanje. Zijn visie is dat innovatie voorwaarde is voor betaalbare en toegankelijke zorg. Omdat innovaties slechts in beperkte mate voortkomen uit de sector zelf is er behoefte aan durfkapitaal. Met als consequentie dat Jan moet laveren tussen risicomijdende zorgbestuurders en ondernemerschap.