eHealth Convention

Jorrit Ebben

Academy Het Dorp

Jorrit Ebben, innovatie alchemist, richt zich op innovatie in de gezondheidszorg. Hij is opgeleid als apotheker in Utrecht en heeft daarna bedrijfskunde aan Nyenrode gedaan. Hij heeft 10 jaar ervaring in de farmaceutische industrie (klinisch onderzoek en sales & marketing). Al in 2011 ontwikkelde hij daar samen met patiënten en zorgprofessionals een app om mensen met epilepsie in staat te stellen zelf meer regie te hebben.

Bij Academy het Dorp werkt Jorrit vanuit de behoefte van de eindgebruiker c.q. ervaringsdeskundige aan de samenwerking met kennisinstellingen, overheden en/of bedrijven waarmee innovaties ontwikkeld kunnen worden om de zelfstandigheid van de eindgebruiker te vergroten.