eHealth Convention

Lucas Cornips

Lucas Cornips

Centrum voor Ethiek en Gezondheid

Lucas Cornips werkt als stafmedewerker bij het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG). Lucas is penvoerder van Signalement Digitale dokters – Een ethische verkenning van medische expertsystemen. Ook is hijwetenschappelijk secretaris bij de Gezondheidsraad. Bij de gezondheidsraad werkt hij aan een advies over een heroriëntatie van het universitair gezondheidsonderzoek en is secretaris van de jonge Gezondheidsraad.

Lucas is afgestudeerd als Researchmaster Cultures of Arts, Science and Technology, een opleiding die zich richt op onze kennis- en technologische cultuur, aan de Universiteit Maastricht.