eHealth Convention

Lucas Cornips

Lucas Cornips

Centrum voor Ethiek en Gezondheid

Lucas Cornips werkt als stafmedewerker bij het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG). Ook is hij wetenschappelijk secretaris bij de Gezondheidsraad, waar hij onder meer werkte aan een advies over een heroriëntatie van het universitair gezondheidsonderzoek. Tevens is hij secretaris van de jonge Gezondheidsraad (jongGR). Voor het CEG was hij penvoerder van het Signalement Digitale dokters – Een ethische verkenning van medische expertsystemen. Lucas is afgestudeerd als Researchmaster Cultures of Arts, Science and Technology, een opleiding die zich richt op onze kennis- en technologische cultuur, aan de Universiteit Maastricht.