eHealth Convention

Monika Scholten

Vincent van Gogh voor ggz

Monika Scholten is werkzaam als programmadirecteur Innovatie en als lijnmanager bij Vincent van Gogh voor ggz. Zij werkt op het raakvlak van beleid, zorgpraktijk, innovatie en technologie aan vernieuwing in de ggz.